Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۱۴: Participate


یادگیری زبان انگلیسی Participate

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج به هر یک از آنها بپردازیم. واژه‌ ای که در این نوشته به آن می‌پردازیم Participate است. این واژه‌ و واژه‌های مرتبط با آن (مانند Participation)، معنای «مشارکت کردن» را در خود دارند.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Participate

  Participation

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

Yes. But as a passive participant

بله. اما به عنوان یک عضو منفعل [تاکید دارد که مشارکت و همراهی جدی نداشته!]

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: