Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۱۲: Improve


یادگیری زبان انگلیسی Improve

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد یکی پس از دیگری به آنها بپردازیم. واژه‌ ای که در این نوشته به آن می‌پردازیم Improve است. این واژه‌ و واژه‌های مرتبط با آن (مانند Improvement)، از «بهبود یافتن» و «بهتر شدن» مفاهیم مشابه سخن می‌گویند.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Improve

  Improvement

 

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

The new manager is a great improvement over previous one

مدیر جدید، نسبت به مدیر قبلی، یک بهبود بزرگ است!

Innovation will not always lead to improvement

نوآوری همیشه به بهبود منتهی نمی‌شود.

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: