Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۸: ‌Buy


یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران: BUY

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد یکی پس از دیگری به آنها بپردازیم. واژه‌ی Buy و شکل مفعول آن Bought هم یکی از واژه‌های پرکاربرد انگلیسی است که همه‌ی معانی و کاربردهای آن، حول مفهوم «خریدن» است.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمه، در جملات می‌پردازیم:

  Buy

  Bought

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

یا به معنای فریب خوردن و پذیرفتن (که می‌تواند معنای منفی ساده‌ لوحی را هم بدهد). فرض کنید کارمندی به جلسه‌ای می‌رود و برای توضیح دلایل انجام نشدن تعهدات شرکت خود، ده‌ها دلیل و داستان دروغین می‌آورد و طرف مقابل هم باور می‌کند. احتمالاً این کارمند در گزارش جلسه به مدیران خود خواهد گفت:

They bought the whole story

آنها تمام داستان را باور کردند

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: