Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۹۴: Expect


یادگیری زبان انگلیسی - فعل Expect

از تو بیشتر از اینها انتظار می‌رفت.

انتظار می‌رود قیمت نفت طی ماه‌های آتی افزایش پیدا کند.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، این پروژه با شکست روبرو شد.

انتظار داریم که قرارداد جدید، شرکت را از وضعیت فعلی نجات دهد.

همه‌ی این انتظار داشتنها، در زبان انگلیسی با فعل Expect قابل بیان هستند.

البته Expect کلمات هم‌خانواده‌ی دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان Expectation (انتظار به عنوان اسم) را نام برد.

شاید رمان Great Expectations از چارلز دیکنز را هم به خاطر داشته باشید که به آرزوهای بزرگ ترجمه شده است.

در این قسمت از سلسله درس‌های افعال پرکاربرد انگلیسی می‌خواهیم مثالهایی از کاربرد فعل Expect را مرور کنیم.

 Expect

نمی توانی عادی باشی و انتظار دستاوردهای غیرعادی داشته باشی

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

As expected, the project was a great success

همان‌طور که انتظار می‌رفت، این پروژه یک موفقیت بزرگ بود [با موفقیت همراه بود]

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم

متمم چیست و چه می‌کند؟
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی