Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۸۱: Prefer


یادگیری زبان انگلیسی Prefer

کلمه ی Prefer و کلمات هم خانواده آن مانند Preference و Preferred، همگی در مورد ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر، سلیقه هایی که در طول زمان شکل میگیرند، اولویت هایی که بر اساس آنها تصمیم می گیریم و موارد مشابه، صحبت می کنند.

با توجه به کاربرد زیاد این کلمه در مکالمات و نوشته ها، در این درس از سلسله #افعال پرکاربرد زبان انگلیسی به بررسی فعل Prefer و کلمات هم خانواده آن میپردازیم.

 Prefer

 

یادگیری زبان انگلیسی Prefer

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

These are not your preferences, these are learned preferences I believe

اینها ترجیحات تو نیستند. اینها ترجیحاتی هستند که تو [از دیگری یا دیگران] آموخته ای. این باور من است.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم

متمم چیست و چه می‌کند؟
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی