Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۷۶: Compare


یادگیری زبان انگلیسی Compare

مقایسه کردن از جمله مفاهیمی است که ما هر روز به شکل‌های مختلف در گفتگوهای روزمره خود به کار می‌بریم. در زبان انگلیسی هم کلمات متعددی با این معنی وجود دارند که اکثر آنها با Compare هم‌خانواده هستند.

در این درس از سلسله درسهای افعال پرکاربرد زبان انگلیسی به بررسی Compare و Comparison و کاربرد آنها در جلمات می‌پردازیم.

  Compare

  Comparison

 

یادگیری زبان انگلیسی و مفهوم Comparison

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: