Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۷۵: Lower


یادگیری زبان انگلیسی Lower

تقریباً همه ما معنی فعل Lower را می‌دانیم. همه‌ی معانی مختلف این فعل حول یک محور متمرکز هستند: پایین آوردن. چه پایین آوردن فیزیکی یک شیء. چه پایین آوردن شان اجتماعی یک برند و چه پایین آوردن نرخ مالیات.

طبیعی است که این کلمه علاوه بر مکالمات روزمره، به صورت گسترده در گفتگوی رسمی و جلسات کاری به کار می‌رود.

در این درس و در ادامه مجموعه افعال پرکاربرد زبان انگلیسی در محیط کار و جلسات، به بررسی فعل Lower و نحوه به کار بردن آن در جملات می‌پردازیم.

  Lower

 

یادگیری زبان انگلیسی Expectation

Jodi Picoult

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: