Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۷۰: Dispatch


یادگیری زبان انگلیسی Dispatch

Dispatch از جمله کلمات رسمی است که معمولاً در قالب کتبی بیشتر از شکل شفاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر چه معنای اصلی آن ارسال کردن و اعزام کردن است اما به معانی دیگری هم به کار می‌رود.

در ادامه درس‌های قبلی درباره افعال پرکاربرد زبان انگلیسی در محیط کار و جلسات، این بار به بررسی Dispatch و کاربردهای آن می‌پردازیم:

  Dispatch

 

یادگیری زبان انگلیسی: Dispatch

اعضای ذخیره نیروی ویژه، آماده اعزام به منطقه هستند.

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: