Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۶۸: Increase


یادگیری زبان انگلیسی Increase

لغت Increase به معنای افزایش دادن و افزایش پیدا کردن، ازجمله لغت‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است.

همه‌ی ما این لغت را به شکلهای مختلف به کار می‌بریم. اما شاید برخی از ترکیب‌ها و صفت‌هایی که در اینجا برای Increase مطرح کرده‌ایم برای شما جدید باشد یا بتوانید از آنها برای بیان دقیق‌تر خواسته‌های خود در جلسات استفاده کنید.

  Increase

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

 

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: