Menu


یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۴۲: Plan


یادگیری زبان انگلیسی Plan

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Plan حول و حوش «طرح ریزی» یا «برنامه ریزی» متمرکز است.
در اینجا به صورت دقیق‌تر، به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمه و همینطور برخی معانی اصطلاحی آن می‌پردازیم:

  Plan

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

و یک تذکر گرامری ساده:

وقتی به طور کلی میگوییم برنامه ای داری؟ بهتر است از Any plans استفاده کنیم. مثل جمله‌ای که بالاتر در مورد برنامه برای تابستان، مطرح شد.

اما وقتی به طور خاص میگوییم برای یک مسئله خاص برنامه‌ای داری؟ استفاده از Any plan بهتر است. مانند مثالی که بالاتر،‌ در مورد برنامه ریزی برای بهبود کیفیت مطرح شد.

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: