Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۳۶: Sell


یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران SELL

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم.

مفهوم فعل Sell  واژه‌های هم‌خانواده با آن حول و حوش «فروختن» متمرکز است. در اینجا به صورت دقیق‌تر، به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمه و همینطور برخی معانی اصطلاحی آن می‌پردازیم:

  Sell

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

قبلاً‌ زمانی که Buy را توضیح دادیم، اشاره کردیم که طرف مقابل هم دقیقاً از فعل خریدن برای بیان مفهوم پذیرفتن استفاده می‌کند:

I am not going to buy this idea

من این ایده تو را نمی‌پذیرم!

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: