Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۳۴: Resign


یادگیری زبان انگلیسی Resign

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Resign  واژه‌های هم‌خانواده با آن مانند Resignation، حول و حوش «استعفا دادن» و «کناره گیری» متمرکز هستند. در اینجا به صورت دقیق‌تر، به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Resign

  Resignation

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

Re-sign this contract or resign from your position

یا این قرارداد را دوباره امضا کن یا از موقعیت خودت استعفا بده!

(امضای مجدد با «س» و استعفا با «ز» تلفظ می‌شود).

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: