Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۳۲: Organize


یادگیری زبان انگلیسی

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Organize و واژه‌های هم‌خانواده با آن مانند Organization بسته به شکلی که در جمله به کار می‌روند، حول و حوش «سازمان» و «سازماندهی» و «ایجاد نظم» متمرکز هستند. در اینجا به صورت دقیق‌تر، به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Organize

  Organization

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

اما یک نکته مهم را به خاطر داشته باشیم. Organization الزاماً یک مجموعه‌ی اقتصادی نیست. الزاماً هم ثبت حقوقی ندارد. به همان اندازه که یک وزارتخانه بزرگ را Organization می نامیم، مجموعه‌ای از پزشکان که با هدف کمک به بیماران و افراد بی بضاعت، با هم جلساتی برگزار می‌کنند و هیچ جایگاه و محل و شکل حقوقی و نام و عنوانی هم ندارند، یک Organization گفته می‌شود.

به همین دلیل، ما صفت‌های متنوعی را برای لغت Organization می‌شنویم:

Orgnization سازمان

Non-Governmental-Organization یا NGO یا سازمان‌های غیر دولتی یا به قول خودمان مردم نهاد

For-Profit-Organization سازمان انتفاعی

Nonprofit Organization سازمان غیرانتفاعی

و …

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: