Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۳۰: Reach


یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Reach

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Reach و واژه‌های هم‌خانواده با آن بسته به شکلی که در جمله به کار می‌روند، حول و حوش «دسترسی پیدا کردن» و «دستیابی به هدف یا هر چیز دیگر» متمرکز است. در اینجا به صورت دقیق‌تر، به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Reach

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

The advertisement reached an audience of over one million

تبلیغات نهایتاً بیش از یک میلیون نفر مخاطب داشت.

Our message is not still reaching enough people

پیام ما هنوز به اندازه کافی به افراد نرسیده است

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: