Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۴۴: Avoid


یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Avoid

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Avoid حول و حوش «اجتناب کردن» و «دوری گزیدن» متمرکز است.
در اینجا به صورت دقیق‌تر، به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمه و همینطور برخی معانی اصطلاحی آن می‌پردازیم:

  Avoid

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

به بهانه‌ی بحث در مورد Avoid، اجازه بدهید جمله زیر را با هم بخوانیم. شاید فکر کردن به آن بتواند برای ما الهام بخش باشد:

The desire to avoid controversy, results in invisibility Forbes

ترجمه‌ی خیلی آزاد: انسانها، برندها، سازمان‌ها، کتابها و هر چیزی که محافظه کارانه، از تعارض و تناقض و اختلاف نظر و بحث جدال، دوری کنند، سرنوشتی جز دیده نشدن و فراموش شدن در انتظارشان نخواهد بود.

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: