Menu


یادگیری زبان انگلیسی-فعل ۲۳: Authorize


یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Authorize

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Authorize  بسته به شکلی که در جمله به کار رود، به «اجازه داشتن» و «اجازه دادن» و «مجوز داشتن» و «مجوز گرفتن» و مفاهیم مشابه بازمی‌گردد.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Authorize

  Authorize

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

Authorities never offer an explanation for their decisions

مسئولین. هرگز برای تصمیم‌های خود، توضیحی نمی‌دهند

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

یک نکته برای یادگیری زبان انگلیسی-فعل ۲۳: Authorize

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .