Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۲۱: Produce


یادگیری زبان انگلیسی Produce

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Produce و واژه‌های هم خانواده‌ی آن مانند Production یا Product حول معنای «تولید کردن» و «تولید» و «حاصل شدن» و «محصول» شکل گرفته‌ است.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Produce

  Production

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

I am sure that my plan will produce greater success in future

مطمئنم که طرح من، در آینده موفقیت بیشتر و بزرگتری را حاصل خواهد کرد.

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

یک نکته برای یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۲۱: Produce

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .