Menu


تقویت مهارت خواندن انگلیسی: کتاب منشاء برند – جایی برای خودروهای جدید هم باز کنید


منشاء برند - ال ریس - The origin of brands - al and laura ries

در ادامه‌ی سلسله درس‌های #تقویت مهارت خواندن انگلیسی، این بار به سراغ کتابی از ال ریس (Al Ries) آمده‌ایم.

کتاب ال ریس The origin of brands نام دارد و با وجودی که در حوزه‌ی برند و برندسازی نسبتاً قدیمی محسوب می‌شود (۲۰۰۴)، هنوز حرف‌های زیادی در کتاب او هست که در کتاب‌های جدیدتر نمی‌توانیم آنها را به آن سادگی و عمق و زیبایی ببینیم.

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری تقویت مهارت خواندن انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه تقویت مهارت خواندن انگلیسی