Menu


تقویت مهارت خواندن انگلیسی: نظریه X در مدیریت


نظریه X در مدیریت - نظریه ایکس - پاراگراف انگلیسی پویا

در سلسله مطالبی که تحت عنوان #تقویت مهارت خواندن انگلیسی ارائه شده است، تا کنون یک بار به ماجرای میز بد رستوران و یک بار نیز به نقش همدلی در بازاریابی و فروش پرداختیم.

همچنین در درس قبل، قسمتی از کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه را با هم مطالعه کردیم.

این بار می‌خواهیم توصیفی از نظریه X در مدیریت را بخوانیم که ویلیام نیکلز آن را در کتاب Understanding Business‌ مطرح کرده است:

 

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری تقویت مهارت خواندن انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه تقویت مهارت خواندن انگلیسی