Menu


آیا شما ویژگی های یک کارآفرین را دارید؟ (۳)


ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین چیست

در بخش اول و بخش دوم بحث ویژگی های یک کارآفرین، چند توصیف در مورد کارآفرینان خواندیم و سعی کردیم به جایگاه و وضعیت خودمان در مورد هر یک از آن توصیف‌ها فکر کنیم.

مواردی مانند ایجاد کسب و کار بر اساس فعالیت مورد علاقه، علاقه‌مندی به فعالیت در موقعیت مشاور، بحث خرید یک کسب و کار موجود و نیز میل به محقق کردن یک چشم‌انداز، دغدغه‌ی به دست آوردن پول زیاد و شروع به صنعت جدید، از جمله نکاتی بود که سورن هوگارد به آنها فکر کرده بود.

البته او همه‌ی این ویژگی‌ها را مثبت نمی‌داند و اصرار هم ندارد که همه‌ی کارآفرین‌ها چنین ویژگی‌هایی دارند. بلکه معتقد است اگر چنین فهرست‌هایی پیش روی ما قرار بگیرند، می‌توانند به ما در فکر کردن بیشتر و دقیق‌تر و عمیق‌تر در مورد خودمان کمک کنند.

در اینجا در ادامه‌ی بررسی سوالات هوگارد، یک دسته‌ی توصیف دیگر را مرور می‌کنیم.

این توصیف‌ها به نوعی در پاسخ به این سوال مطرح می‌شوند که ما از چه چیزی انرژی می‌گیریم و چه انگیزه‌ای می‌تواند محرک ما باشد؟

دوست عزیز.

برای دسترسی به این درس باید ابتدا تمرین بخش اول ویژگی‌های کارآفرینان را انجام داده باشید.

چون بدون آشنایی با آن درس و سبک تحلیل پرسش‌های مطرح شده در آن درس، عملاً درک محتوای بخش دوم و نیز این درس چندان ساده نخواهد بود.

حل تمرین بخش اول درس

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

8 نکته برای آیا شما ویژگی های یک کارآفرین را دارید؟ (۳)

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .