Menu


هدف داشتن و تلاش کردن کافی نیست | مرور نتایج هم مهم است


هدف داشتن کافی نیست. اهمیت مرور پس از اقدام یا AAR را فراموش نکنیم

هدف گذاری و برنامه ریزی، در ذهن و زندگی بسیاری از ما، نقش و جایگاه مشابهی دارد.

به این صورت که در ابتدای هفته، ماه، فصل یا سال، هدف‌هایی را تعیین می‌کنیم و برای رسیدن به آن‌ها، برنامه ریزی می‌کنیم.

اقدام‌هایی را هم در نظر می‌گیریم و بخش‌هایی از آن‌ها هم، عملی می‌شوند.

هفته، ماه، فصل یا سال، به پایان می‌رسند و ما هم به بخش‌هایی از هدف‌هایمان نرسیده‌ایم؛ بعضی از هدف‌ها هم در همان اوایل یا میانه‌ی راه رها شده‌اند.

معمولاً این وضعیت را به ضعف در انضباط شخصی یا رویدادهای پیش‌بینی‌نشده ربط می‌دهیم و در مقطع جدید، می‌کوشیم این بار، هدف گذاری بهتر و برنامه ریزی موفق‌تری داشته باشیم.

فرایند برنامه ریزی و هدف گذاری و تعقیب اهداف برای بسیاری از ما، چیزی شبیه نمودار زیر است:

هدف داشتن و برنامه ریزی کردن برای بسیاری از ما چیزی شبیه این فرایند است

این رویه، بسیار آشناست و شاید کمتر پیش آمده باشد که در درستی آن تردید کنیم. اما یک بخش مهم در آن نادیده گرفته شده که می‌تواند منشاء بسیاری از مشکلات و دردسرها و شکست‌های ما در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری باشد: تحلیل علت دست نیافتن به اهداف.

چرا به بخشی از اهداف خود نرسیدید؟

شاید اصطلاح AAR یا After Action Review را شنیده باشید. این اصطلاح، ابتدا در میان نظامیان استفاده شد و سپس به تدریج، به دنیای مدیریت، برنامه ریزی و مدیریت پروژه راه یافت (+).

منظور از AAR، مرور اقدام‌های انجام شده و بررسی علل دست نیافتن به اهداف است. بنابراین اجازه بدهید ابتدا فرایند بالا را اصلاح کنیم و سپس درباره‌ی AAR حرف بزنیم:

محدودیت در دسترسی کامل

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های انگیزه و انگیزش، برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

همچنین با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

 فهرست درس‌های متمم

البته اگر انگیزش و هیجان برایتان جذاب است، شاید بهتر باشد از میان درس‌ها و مطالب مطرح شده، ابتدا مطالعه‌ی مباحث زیر را در اول