Menu


چند نکته درباره تحلیل زبان بدن در جلسات مذاکره


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۸۷۰۹
پیش نیاز مطالعه درس تحلیل زبان بدن در جلسات مذاکره از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:
  • به پیام‌هایی که با زبان بدن برای خودشان ارسال می‌کنند،‌ بیشتر توجه داشته باشند.
  • به خاطر داشته باشند که پیامهای غیرکلامی، در بستر شرایط محیطی معنا پیدا می‌کنند.
  • هیچ‌گاه یک پیام غیرکلامی یا یک حرکت بدن را به تنهایی تفسیر نکنند.
  • همواره در تفسیر رفتارهای غیرکلامی دیگران، رفتارهای پایه و عادت‌های آن‌ها را مد نظر قرار دهند.
فشار ذهنی هنگام مطالعه
نیاز به مشارکت شما
کسب و کار
زندگی
نکات مهم در یادگیری و آموزش زبان بدن در مذاکره

ممکن است همه‌ی نکته‌ها و تذکر‌هایی که در این درس درباره‌ی تحلیل زبان بدن و پیامهای غیرکلامی در مذاکره مطرح می‌شوند، برای شما جدید نباشند.

برخی از آن‌ها را با مطالعه و برخی دیگر را به تجربه آموخته‌ایم.

اما برای مطالعه‌ی جدی و عمیق زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی،‌ لازم است یک بار دیگر آن‌ها را در یک جا گرد هم آورده و مرور کنیم.

بنابرا