Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.نمونه نقشه سفر مشتری در بازاریابی محتوا (قسمت سوم)


نمونه نقشه سفر مشتری

در درس‌های قبل،‌ ابتدا با مفهوم نقشه سفر مشتری آشنا شدیم و توضیح دادیم که نقشه سفر مشتری چیست و در بازاریابی محتوا چه کاربردی دارد.

از شما هم خواهش کردیم که نمونه نقشه سفر مشتری را در شکلی ساده برای سفر خود در متمم ترسیم کنید.

سپس یک نمونه نقشه سفر مشتری کامل‌تر را بررسی کردیم و در آن به بررسی رابطه‌ی بین سه عنصر زیر پرداختیم:

  • منزلگاه‌ها یا مراحل سفر مشتری چیست؟
  • کانال های ارتباطی ما با مشتری در هر منزلگاه و مرحله چیست؟
  • هر کانال ارتباطی، برای ارائه‌ی چه نوع محتوایی به مشتری مناسب است؟

بررسی یک نمونه نقشه سفر مشتری

درس حاضر هم به بررسی یک نمونه نقشه سفر مشتری می‌پردازد که البته از درس قبل کامل‌تر است و جنبه‌های احساسی (Affective) هم به آن اضافه شده است:

این درس برای کاربران ویژه متمم که تمرین قسمت اول درس نقشه سفر مشتری را انجام داده‌اند، نمایش داده می‌شود.

لطفاً پس از انجام تمرین درس قبل و تایید آن، برای مشاهده‌ی کامل درس،‌ مجدداً به همین‌ جا مراجعه کنید.

می‌توانید خوشحال باشید.

در این درس تمرین نداریم.

اما در درس بعدی، یک نمونه نقشه سفر مشتری را به صورت عملی ترسیم خواهیم کرد و شما هم بعد از آن، باید تمرین انجام دهید!

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری استراتژی محتوا به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

3 نکته برای نمونه نقشه سفر مشتری در بازاریابی محتوا (قسمت سوم)

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .