Menu


نقشه سفر مشتری و کاربرد آن در بازاریابی محتوا (قسمت دوم)


ترسیم نقشه سفر مشتری در بحث استراتژی محتوا و بازاریابی محتوا

در درس قبل، بحث نقشه سفر مشتری را آغاز کردیم و در مورد اینکه نقشه سفر مشتری چیست و چرا اهمیت دارد، نکاتی را مطرح کردیم.

همچنین از شما خواهش کردیم که در قالب نقشه سفر خود در متمم و همین‌طور تحلیل نقشه سفر مشتری در یکی از کسب و کارهایی که می‌شناسید، با ما همراه شوید.

طبیعتاً استاندارد مشخصی برای تهیه نقشه سفر مشتری وجود ندارد و برای یک محصول یا خدمت ثابت، به تعداد استراتژیست های محتوا می‌توانید نقشه های سفر متعدد مشاهده کنید.

ما در درس استراتژی محتوای متمم، از میان انبوه شیوه های ترسیم نقشه سفر مشتری دو مورد آنها را که بیش از سایر موارد متداول است و در عمل هم می‌تواند ابزاری مناسب برای ایده پردازی و تحلیل استراتژی شما باشد، با هم مرور می‌کنیم.

این درس را به شیوه‌‌ی Stage-Based (نقشه مرحله به مرحله) و درس بعد را به شیوه‌ی Affect-Based (نقشه بر اساس احساس مخاطب) اختصاص خواهیم داد.

مشاهده‌ی کامل این درس برای کاربران ویژه متمم که تمرین قسمت اول درس نقشه سفر مشتری را انجام داده‌اند، نمایش داده می‌شود.

لطفاً پس از انجام تمرین درس قبل و تایید آن، برای مشاهده‌ی کامل درس،‌ مجدداً به همین‌ جا مراجعه کنید.

  
  

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری استراتژی محتوا به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه استراتژی محتوا

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

8 نکته برای نقشه سفر مشتری و کاربرد آن در بازاریابی محتوا (قسمت دوم)

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .