Menu


وقتی سیستمها در برابر سیاست شما مقاومت می‌کنند


مقاومت سیستمها و Policy Resistance

این درس را می‌توانید با عینک‌های متفاوتی بخوانید و ببینید.

اگر فرض کنید تنها در حد یک مثال، برای بحث دامنه اثر و افق زمانی است اشتباه نکرده‌اید.

اگر هم فرض کنید یک نام‌گذاری تازه برای چیزی است که قبلاً در درس تفکر سیستمی آموخته‌اید، باز هم درست است.

اما دقیق‌ترین حرفی که درباره‌ی این درس می‌توان زد این است که می‌خواهیم نوع خاصی از کوتاه‌اندیشی در حل مشکلات سیستمی را با هم مرور کنیم.

جدا کردن این نوع خاص، می‌تواند به شما کمک کند تا مصداق‌های آن را در دنیای اطراف خود بهتر ببینید و بشناسید و نیز، در ارائه راهکارهای سیستمی، قوی‌تر عمل کنید.

اصطلاحی که در این درس به آن می‌پردازیم، مقاومت سیستم در برابر راهکار یا Policy Resistance است.

منظور از Policy Resistance چیست؟

محدودیت در دسترسی کامل مجموعه تفکر سیستمی

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های تفکر سیستمی برای اعضای  ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت ویژه در متمم، علاوه بر دسترسی به مجموعه درس‌های تفکر سیستمی، به مجموعه گسترده‌تری از درس‌ها به شرح زیر نیز دسترسی پیدا خواهید کرد:

 فهرست درس‌های متمم

البته اگر تفکر سیستمی برای شما جذاب است، شاید بهتر باشد از میان درس‌ها و مطالب مطرح شده، ابتدا مطالعه‌ی مباحث زیر را در اولویت قرار دهید:

  مدل ذهنی

  تفکر استراتژیک

  تصمیم گیری

  مدیریت در شرایط ابهام

گزینه‌ی دیگر هم، پیگیری منظم مجموعه درس‌های دوره MBA متمم است.

ما برای این درس، تمرین مستقل در نظر نگرفته‌ایم. چون ماهیت بحث تا حد زیادی شبیه همان درس‌های قبلی است و صرفاً با هدف تثبیت بهتر موضوع در ذهن شما، آن را از زاویه‌ای دیگر دیدیم.

اتفاقاً خانم دانا مدوز در کتاب خود، جمله‌ی زیبایی را از پاول اندرسون در همین زمینه نقل می‌کند: پیچیده بودن یک مسئله، صرفاً نشان می‌دهد که هنوز، زاویه‌ی درست برای نگاه به آن را پیدا نکرده‌اید.

بنابراین لطفاً اگر مثال دیگری در این زمینه به ذهن‌تان می‌رسد،‌ آن را به عنوان تمرین در زیر درس محدود‌ه‌ی اثر و افق زمانی راهکارها ثبت کنید.

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    سعید جباری ، محمد میلادی ، مهدی رحمانی ، قاسم کریمی ، محمد جواد آسرایی

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تفکر سیستمی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه تفکر سیستمی