Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


مدیریت رفتار سازمانی (اتاق خبر)


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس مدیریت رفتار سازمانی است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس مدیریت رفتار سازمانی

در حال حاضر، بخشی از درس مدیریت رفتار سازمانی در حال ارائه است که به زندگی فردی انسانها در سازمان بازمی‌گردد.

پس از پایان این درس، دولایه‌ی دیگر (زندگی گروهی و زندگی سازمانی) هم به صورت درس‌های مستقل ارائه خواهند شد.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس، هنوز راهنمای مطالعه تنظیم و ارائه نشده است.

وضعیت شما در درس مدیریت رفتار سازمانی

شما تا کنون در هیچ‌یک از  درس‌های تمرین دار مدیریت رفتار سازمانی مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۲۴۲۹ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس مدیریت رفتار سازمانی مشارکت دارند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۵۰ امتیاز در درس‌های تمرین دار مدیریت رفتار سازمانی کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در مدیریت رفتار سازمانی
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس