Menu


مدل بلبین و نقش افراد در تیم ها – درس ۶ – کار تیمی


مدل بلبین و تعریف نقش های تیمی

تا کنون درس های مختلفی را به مباحث مردیت بلبین و مدل بلبین در کار تیمی اختصاص داده‌ایم.

همچنین به برخی از آسیب‌ها و ناکارآمدی های محتمل در کار تیمی اشاره کردیم که بحث کارهای صورتی نمونه‌ای از آن بود. وظایفی که بدون اینکه بدون اینکه به اثربخشی فعالیتهای تیمی کمک کنند، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی ما را در فعالیتهای گروهی به خود اختصاص می‌دهند.

در این درس و چند درس آتی می‌خواهیم به سراغ مشهورترین بخش مدل بلبین در کار تیمی برویم.

بحثی که به مدل نقش های تیمی بلبین مشهور است.

بلبین در مدل خود به این مسئله‌ی مهم اشاره می‌کند که کار تیمی موفق، صرفاً حاصل تقسیم فعالیت‌ها نیست. بلکه تقسیم متناسب فعالیت‌ها (بر اساس توانمندی‌ها و علایق و ویژگی‌های افراد تیم) می‌تواند یک کار تیمی موفق را شکل دهد.

بسیاری از ما فکر می‌کنیم که در کار تیمی باید همه فعالیتهای مشابه انجام دهند یا به یک اندازه کار کنند یا به یک اندازه خسته شوند یا تنش‌های مشابهی را تحمل کنند.

حاصل این کار، بیش از آنکه به کار تیمی نزدیک شود، به تعبیر ایرانی‌اش به کار هیأتی نزدیک می‌شود:

هر کس برای ثواب، بخشی از سفره را پهن یا جمع می‌کند و هیچ کس هم کاری ندارد که آیا این کار را به خوبی انجام داده یا نه و اساساً آیا برای این کار مناسب بوده است یا خیر!

تعریف مدل بلبین - بررسی نقش های افراد در کار تیمی (نقش های تیمی)مدل بلبین برای نقش افراد در کار تیمی شامل نقش های ۹ گانه‌ی زیر است:

در این درس و درس‌های آتی، هر یک از این نقش‌ها را به تفکیک شناسایی می‌کنیم و در مورد آنها صحبت می‌کنیم تا بتوانیم چینش یک تیم را بر اساس نیازها و اهدافش به درستی انجام دهیم و حداکثر بهره وری را در کار تیمی خلق کنیم.

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

تمرین درس مدل بلبین و نقش افراد در تیم

قبل از اینکه در درس‌های آتی، هر یک از نقش های مطرح شده در مدل بلبین را بررسی کنیم، سعی کنید سمت دیگر ماجرا را تصور کنید.

آیا در یک فعالیت تیمی (چه در سازمان و چه در مدیریت یک سفر با حضور چند خانواده) خاطره‌ای را به یاد دارید که یک نقش یا نگرش یا توانمندی خاص‌ در افراد متعددی باشد و چند نفر بخواهند یک نقش مشابه را ایفا کنند و از سوی دیگر، برای باقی کارها و وظیفه‌ها، کسی داوطلب نباشد؟

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مهارت کار تیمی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

37 نکته برای مدل بلبین و نقش افراد در تیم ها – درس ۶ – کار تیمی

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .