Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.متمم در هفته‌ای که گذشت


در هفته‌ای که گذشت، تمرکز اصلی ما بر درس تفکر نقادانه بود.

البته بسیاری از درس‌های دیگر را هم مطابق تقویم محتوا، تنظیم و منتشر کردیم.

در اینجا گزارش کوتاهی از فعالیت‌های دوستان متممی را خدمت شما ارائه می‌کنیم.

این گزارش، به تدریج به شکل کامل‌تر ارائه خواهد شد و فعلاً آن را در حد یک نسخه‌ی بسیار مختصر آزمایشی در نظر بگیرید.

در هفته گذشته، 47 نفر از دوستان متممی در بحث تفکر نقادانه مشارکت فعال داشتند.

از میان نکاتی که دوستان‌تان در تفکر نقادانه مطرح کردند، موارد زیر بیشتر از بقیه مورد توجه دوستان متممی قرار گرفتند (و امتیاز کسب کردند):

در کنار بحث محوری ما (تفکر نقادانه)، بحث مدل ذهنی و تصمیم گیری هم، به علت اینکه پیش‌نیاز درس تفکر نقادانه بودند مورد توجه قرار گرفتند و تعداد نسبتاً زیادی از دوستان، به مرور این دو درس، حل تمرین و امتیاز دادن به تمرین‌های قدیمی آنها پرداختند.

دوستان زیر، از جمله کسانی هستند که در روزهای اخیر، به مرور درس‌های مختلف مدل ذهنی پرداخته‌ و در آنها مشارکت داشته‌اند:

همچنین، موارد زیر، از جمله آخرین تمرین‌هایی هستند که در درس تصمیم گیری مطرح شدند:

فعال‌ترین دوستان متممی در درس تصمیم گیری در هفته‌ی گذشته هم این عزیزان بودند:

لیست فعال‌ترین دوستان در درس مدل ذهنی هم به شرح زیر است:

درس‌های دیگر متمم هم، با وجودی که بسیاری از آنها در هفته‌ی اخیر مورد اشاره قرار نگرفته بودند، از استقبال خوبی برخوردار بودند.

اگر چه در میان آنها، تحلیل رفتار متقابل و گیمیفیکیشن مشارکت بیشتری را جذب کردند:

دوستانی که بیشترین فعالیت را در درس تحلیل رفتار متقابل (در هفت روز اخیر) داشته‌اند:

دوستانی که بیشترین فعالیت را در درس گیمیفیکیشن (در هفت روز اخیر) داشته‌اند: