Menu

فایل‌های صوتی آموزش مذاکره

۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه فایل‌های صوتی ۶۰ نکته در مذاکره، مجموعاً نزدیک به پنج ساعت فایل صوتی آموزشی محمدرضا شعبانعلی هستند که هر کدام در قالب یک فایل صوتی سه تا پنج دقیقه‌ای تنظیم و تولید شده‌اند.

اتیکت در ارتباطات و مذاکره

فایل‌های صوتی آموزش اتیکت، شامل مجموعه آداب و اصول و قواعدی است که کمک می‌کند در محیط کار و زندگی، در فضای حقیقی و مجازی، در مذاکره و نمایشگاه،‌ در مهمانی‌ها و میزبانی‌ها، تصویری مثبت از خود برای دیگران بسازیم.

رادیو مذاکره

فایل‌های صوتی رادیو مذاکره، فایل‌های پراکنده‌ای هستند که به موضوعات مختلف در حوزه‌ی مذاکره پرداخته‌اند. رادیو مذاکره می‌تواند برای آموزش مبانی مذاکره مفید باشد. برخی از این فایل‌ها هم در قالب مصاحبه تهیه و تنظیم شده‌اند.

گفتگوهای دشوار

فایل‌های صوتی گفتگوهای دشوار، به مذاکره‌هایی می‌پردازند که موضوع آن‌ها پول و منافع مادی نیست. اختلافات خانوادگی، مشکلات داخل شرکت و سایر مذاکره‌هایی که بار احساسی سنگین دارند و به همین علت، مدیریت‌شان ساده نیست.