Menu


شخصیت شناسی حیوانات: گزارشی از تلاش برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی حیوانات


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۶۳۳۰

از دوستان متممی انتظار می‌رود در پایان این درس:

  • نام ساموئل گاسلینگ را به عنوان یکی از پیشتازان شخصیت شناسی بر اساس مشاهده بیرونی به خاطر بسپارند.
  • کلمه آنتروپومورفیسم را به خاطر سپرده و بتوانند در مورد آن، چند مثال بزنند.
  • تفاوت شیوه خودارزیابی و شیوه مشاهده بیرونی را در رفتارشناسی توضیح دهند.
  • نقش مطالعات شخصیت شناسی حیوانات در دنیای نوین کسب و کار را به صورت ساده و مختصر توضیح دهند.
شخصیت شناسی حیوانات - ویژگی های شخصیتی حیوانات

شاید از خود بپرسید که جایگاه بحث شخصیت شناسی حیوانات در کارگاه شخصیت شناسی محیط کار چیست؟

شاید متمم محیط کار را با جنگل یکسان (یا مشابه)‌ در نظر گرفته است.

اگر چه نویسندگانی هستند که چنین مدل‌هایی را پیشنهاد داده و مورد استفاده قرار داده‌اند اما قطعاً بحث ما در اینجا چنین نگاهی نیست (+).

یکی از شیوه های ارزیابی مفید بودن یک مدل، این است که ببینیم وسعت قلمرو آن به چه میزان است و تا چه حد دورتر از حوزه‌ی شکل‌گیری آن، قابل استفاده و استناد است.

در مورد مدل پنج عاملی شخصیت هم، چنین تلاش‌هایی صورت گرفته است. به عبارتی تلاش شده که توانایی این مدل در سنجش ویژگی های شخصیتی حیوانات مورد ارزیابی قرار گیرد.

شخصیت شناسی حیوانات - ویژگی های شخصیتی حیوانات

این کار ضمن اینکه ابزاری برای شناخت بهتر رفتار حیوانات فراهم می‌کند، هر چه موفق‌تر باشد می‌تواند به ما این نوید را بدهد که به مدلی فراگیرتر و ارزشمند‌تر برای تحلیل رفتار و شخصیت دست پیدا کرده‌ایم.

اگر چه تعداد تحقیقاتی که در مورد شخصیت شناسی حیوانات شده کم نیست، اما می‌توان تحقیق ساموئل گاسلینگ و الیور جان را یکی از سنگ بناهای نسل جدید تحقیقات در زمینه ویژگی های شخصیتی حیوانات دانست.

[منبع تکمیلی:  Personality Dimensions in Nonhuman Animals (نسخه PDF انگلیسی)]

اجازه بدهید قبل از هر چیز، خطاهای احتمالی چنین نگرشی را مورد توجه قرار دهیم:

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    زهرا حسینی ، حسینی ، امین محمدی ، مهسا خ ، Shahrzad naderinezhad

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری شخصیت شناسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه شخصیت شناسی

قوانین کامنت گذاری در متمم

5 نکته برای شخصیت شناسی حیوانات: گزارشی از تلاش برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی حیوانات

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .