Menu


راسل اکاف: نگرش سیستمی، تحلیل مستقل از محیط را نمی‌پذیرد (۲)


نگرش سیستمی تحلیل مستقل از محیط را نمی پذیرد - راسل اکاف

در درس قبل توضیح دادیم که می‌خواهیم مفاهیم پایه تفکر سیستمی را در بخش پایانی این درس، از زبان راسل اکاف بخوانیم و بشنویم.

قسمت اول بحث، به معرفی تفکر تحلیلی و دیدگاه کاهش گرا اختصاص پیدا کرد و اکاف توضیح داد که این مسئله، به رواج تفکر مکانیکی و آغاز تدریجی عصر ماشین، بازمی‌گردد.

در اینجا قسمت دوم آن بحث را با موضوع تحلیل مستقل از محیط و یا تحلیل در شرایط آزمایشگاهی در کنار یکدیگر می‌خوانیم و مرور می‌کنیم.

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد فعال و کاربران ویژه متمم که حامی این پروژه هستند انجام می‌شود. کاربر آزاد فعال کسی است که حداقل بیست کامنت علمی با رعایت سیاست‌های کامنت‌گذاری متمم در این سایت داشته باشد. اگر هنوز کاربر آزاد متمم نیستند برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به این صفحه مراجعه نمایید. اگر علاقمند هستید که شما هم از متمم حمایت کنید می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید و به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری تفکر سیستمی به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

238 نکته برای راسل اکاف: نگرش سیستمی، تحلیل مستقل از محیط را نمی‌پذیرد (۲)

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .