mba-tile-photo-psd_12 | متمم
Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


mba-tile-photo-psd_12

قوانین کامنت گذاری/ چرا دیدگاه من منتشر نشده است؟

0 نکته برای mba-tile-photo-psd_12

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .