Menu


تفاوت زبان بدن مردان و زنان (۲): آیا زنان احساساتی تر هستند؟


تفاوت زبان بدن زنان و مردان و بروز احساسات

آیا زنان احساساتی‌تر از مردان هستند؟

با توجه به آمارها و نظرسنجی‌ها، افراد زیادی در سراسر جهان، این گزاره را تایید می‌کنند.

این در حالی است که تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که چنین قضاوتی، بیشتر از جنس استریوتایپ است تا واقعیت.

ضمن اینکه سوال فوق، سوالی بسیار غیردقیق است و باید آن را به اجزای کوچکتری تقسیم کرد.

 • وقتی در مورد احساسات صحبت می‌کنیم، آیا منظورمان تجربه‌ی درونی احساسات است یا بروز احساسات؟
 • آیا منظورمان، پاسخ به یک رویداد با بار احساسی مثبت است یا رویداد با بار احساسی منفی؟
 • آیا منظورمان، بروز احساسات در چهره است یا تاثیر احساسات بر تصمیم گیری؟
 • آیا منظورمان، دخالت احساسات در تصمیم‌های کوتاه مدت است یا بلندمدت؟
 • آیا در مورد تصمیم‌های پرریسک صحبت می‌کنیم یا تصمیم‌های کم ریسک؟

شاید برای شما جالب باشد که سوالات فوق، پاسخ‌های متفاوتی دارند.

به عبارت دیگر، پاسخ به سوال مقایسه‌ی احساساتی بودن زنان و مردان، بدون اینکه جزییات بیشتری را مطرح کرده باشیم، مستقل از اینکه چه پاسخی ارائه کنیم، پاسخی غیردقیق و نادرست خواهد بود.

به هر حال، اینها در حال حاضر، فراتر از موضوع این درس هستند و بحث زنان و مردان، پس از پایان #کارگاه زندگی شاد، به صورت مستقل و در قالب کارگاه زنان و مردان، مطرح خواهد شد.

فعلاً در این درس، به سوال ساده تری می‌پردازیم: تفاوت زنان و مردان در حوزه‌ی زبان بدن و به طور خاص‌ در بخش ابراز و نمایش بیرونی احساسات چیست و مطالعات علمی در این زمینه چه گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند؟

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

21 نکته برای تفاوت زبان بدن مردان و زنان (۲): آیا زنان احساساتی تر هستند؟

   
  دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
  .