Menu


تعریف شایستگی و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی – درس ۲


تعریف شایستگی در مدیریت منابع انسانی

همانطور که در درس قبل درباره‌ی تعریف شایستگی توضیح دادیم، طبقه بندی واحد و یک مدل یکسان در مورد تعریف شایستگی وجود ندارد. اگر چه تعدد مدلها به هیچ وجه ارزش این نگرش را کاهش نمی‌دهد. چون همه‌ی این مدلها به هر حال از زوایای مختلفی به یک مفهوم واحد توجه می‌کنند. به هر حال هر مدلی از تعریف شایستگی‌ها در نهایت باید بتواند در دو حوزه‌ی زیر به مدیر منابع انسانی کمک کند:

ارزیابی و آموزش و توسعه منابع انسانی از جمله:  ارزیابی نیروی انسانی جدیدی که قرار است به سازمان ملحق شود، برنامه ریزی برای آموزش و توسعه نیروی انسانی،  ارزیابی عملکرد منابع انسانی و لحاظ کردن شایستگی‌ها در مکانیزم جبران خدمت و پاداش کارکنان.

ترویج الگوهای ارزش سازمانی: به هر حال، هر سازمانی ارزش‌هایی دارد که به عنوان یکی از ریشه‌های استراتژی سازمان مورد توجه قرار می‌گیرند (در بررسی و مرور کتاب ساختن برای ماندن، درباره ارزش‌ها و نقش آنها در استراتژی سازمان حرف زدیم). یکی از بهترین جاهایی که می توان ارزش‌ها را از طریق آنها تزریق و تعیین کرد، شایستگی‌هایی است که برای کارکنان سازمان تعیین می‌شود.

بنابراین به جای توجه به اختلاف نظر‌های جزیی و کم اثر در تعاریف، می‌کوشیم با استفاده از مفهوم شایستگی، آن را در دو حوزه‌ی بالا به کار بگیریم. یکی از رایج ترین – و شاید کلاسیک‌ترین- طبقه بندی‌ها در حوزه‌ی شایستگی، این است که شایستگی‌ها را در سه حوزه‌ی دانش، مهارت و توانایی بررسی می‌کنند. چون نام این سه حوزه با حروف K و S و A آغاز می‌شود، مخفف آنها یعنی KSA را هم زیاد می‌شنویم.

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

تمرین:

در صورتی که تمایل داشته باشید با مفهوم شایستگی بیشتر آشنا شوید، می‌توانید مقاله آقای مجید مشهودی را در این زمینه بخوانید. این مقاله در ماهنامه تدبیر وابسته به سازمان مدیریت صنعتی، منتشر شده است.

  شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.