a-trip-to-the-sea-thumb | متمم
Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


a-trip-to-the-sea-thumb

قوانین کامنت گذاری/ چرا دیدگاه من منتشر نشده است؟

0 نکته برای a-trip-to-the-sea-thumb

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .