qoute_02_mtm_02_136 | متمم
Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


qoute_02_mtm_02_136

قوانین کامنت گذاری/ چرا دیدگاه من منتشر نشده است؟

0 نکته برای qoute_02_mtm_02_136

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .