Menu


انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check)


تفکر استراتژیک و آزمودن دنیای واقعی

وقتی می‌گوییم کسی به تفکر استراتژیک مجهز هست، منظورمان این است که می‌تواند از میان گزینه‌های مختلف، بهترین گزینه را انتخاب کند.

بهترین گزینه هم، گزینه‌ای است که شاخص‌های استراتژیک در مورد آن رعایت شده باشد. همان چیزی که به آن انتخاب استراتژیک می‌گوییم.

در میان همه‌ی شاخص‌های استراتژیک، یک شاخص کلیدی وجود دارد که به دلیل ساده و بدیهی بودن، عموماً فراموش می‌شود:

تفکر استراتژیک و مواجهه با دنیای واقعی یا Reality checkدر این درس برخی از سوالاتی را که باید در مورد کارکرد ایده در شرایط دنیای واقعی از خودمان بپرسیم و مهارت‌هایی را که باید در این زمینه کسب کنیم، با هم مرور می‌کنیم:

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

تمرین:

یک تصمیم استراتژیک را در زندگی فردی یا کسب و کار در نظر بگیرید.

گزینه‌های پیش رو را بنویسید.

سعی کنید برای هر گزینه، در مورد گلوگاه، عوارض جانبی، کابوس‌ها و تغییرات رادیکال توضیحاتی بنویسید.

  شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.

برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند: مجتبی بابائی , زینب دست آویز , امین , حمید مرادی , سید حمید رضا صحفی

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تفکر استراتژیک به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه تفکر استراتژیک