Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۸۵۹۷

پیش نیاز مطالعه درس استعداد تسلط بر انگشتان:

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:
  • بتوانند مفهوم استعداد کار با انگشتان را شرح دهند.
  • تشخیص دهند که استعداد کار با انگشتان در چه نوع مشاغل و فعالیت‌هایی می‌تواند مهم و کلیدی باشد.
  • بین استعداد کار با انگشت‌ها و استعداد کار با ابزارها تفاوت و تمایز قائل شوند.
فشار ذهنی هنگام مطالعه
نیاز به مشارکت شما
کسب و کار
زندگی
استعدادیابی و تسلط بر انگشتان

هنگامی که با تست استعدادیابی جانسون اوکانر آشنا شدیم، دیدیم که در این مدل، تسلط بر انگشتان به عنوان یکی از مولفه‌های دوازده‌گانه استعداد مورد توجه قرار گرفته است.

این درس را به تشریح جزئیات بیشتری در مورد استعداد کار با انگشتان بر اساس مدل جانسون اوکانر اختصاص داده‌ایم.

شاید در میان انواع استعدادهایی که در بحث‌های مختلف می‌شنویم یا خودمان با توجه به تجربه‌ تصور می‌کنیم، کمتر کسی به استعداد تسلط بر انگشتان فکر کند.

زمانی که موسسه جانسون اوکانر هم طرح استعدادیابی خود را برای نخستین بار جهت ارائه به جنرال الکتریک تنظیم می‌کرد، تسلط بر انگشتان در فهرست استعدادها نبود.

ارزیابی توانمندی کارگران در خط مونتاژ، یکی از نخستین مواردی بود که استعداد کار با انگشت را در مرکز توجه تیم تحقیقاتی اوکانر قرار داد.

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود.

ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و در صورتی که به عنوان کاربر آزاد ثبت نام کنید، علاوه بر درس استعدادیابی به برخی از درس‌های دیگر متمم هم دسترسی پیدا می‌کنید.

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

تمرین:

با توجه به مشاهده‌ها و تجربیات خود، چه شغل‌هایی را می‌شناسید که نیازمند مهارت کار با انگشتان باشند؟

کدام نوع از مهارت برای آنها در اولویت است؟ کار مستقیم با انگشت یا کار انگشت با ابزار؟

آیا در عرف جامعه‌ها و خانواده‌ها این استعداد به عنوان پیش‌نیاز مورد توجه قرار می‌گیرد؟

یا اینکه فرد باید در تمام مدت شغل خود کارایی متوسط را پذیرفته یا سطح کارایی بالاتر را با استهلاک انرژی و اعصاب خود، کسب کند؟

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری استعدادیابی و شناخت توانمندی ها به شما پیشنهاد میکند:

قوانین کامنت گذاری/ ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب

346 نکته برای استعدادیابی: تسلط بر انگشتان

     
    دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .