Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


اتاق خبر سیستمهای کنترل مدیریت


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس سیستم‌های کنترل مدیریت است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس سیستم‌های کنترل مدیریت

این درس پیش‌نیازی مهم و جدی برای کسانی است که قصد پیگیری و مطالعه هر یک از درس‌های مدیریتی متمم را دارند.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس، هنوز راهنمای مطالعه مستقل ارائه نشده است.

وضعیت شما در درس سیستم‌های کنترل مدیریت
شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار سیستم‌های کنترل مدیریت، مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۱۲۰۱ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس سیستم‌های کنترل مدیریت مشارکت دارند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۳۵ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار سیستم‌های کنترل مدیریت کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در سیستم‌های کنترل مدیریت
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس