Menu


اتاق خبر درس تفکر سیستمی


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس تفکر سیستمی است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس تفکر سیستمی

مطالعه درس تفکر سیستمی برای کسانی که قصد دارند ترم‌های پایه و تکمیلی دوره MBA متمم را مطالعه کنند، ضروری است.

همچنین این درس پیش‌نیاز درس‌های تخصصی‌تر مانند طراحی و تحلیل سیستم و دینامیک سیستم‌ها خواهد بود که در آینده در متمم ارائه خواهد شد.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس، راهنمای مطالعه تنظیم و ارائه شده است:

وضعیت شما در درس تفکر سیستمی
شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار تفکر سیستمی، مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۲۸۴۸ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس تفکر سیستمی مشارکت دارند.

همچنین ۴۴۷ نفر از دوستان، پروژه‌ی خود را در این درس تحویل داده‌اند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۳۵ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار تفکر سیستمی کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در تفکر سیستمی
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    محمد جواد زاهدی ، محسن سعیدی پور ، مصطفی هادیان ، مسعود عطائی نیا ، هیوا