Menu

برگه آموزش تکمیلی ارزیاب‌ تصمیم گیری

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست عزیز.

این درس برای ارزیابان درس تصمیم گیری در نظر گرفته شده است.

ارزیابان تصمیم گیری، گروهی از کاربران ویژه متمم هستند که در بحث‌های مربوط به درس تصمیم گیری مشارکت داشته‌ و از دوستان خود بیش از ۵۰ امتیار دریافت کرده‌اند.

در متمم امتیازهایی که ارزیاب‌های تصمیم گیری به سایر دیدگاه‌های درس تصمیم گیری می‌دهند، متفاوت از امتیازهای سایر دوستان در نظر گرفته می‌شود.

به همین علت درس‌های آموزش تکمیلی ارزیاب، با هدف بهتر شدن قدرت قضاوت دوستان ارزیاب طراحی و ارائه می‌شوند.