Menu

صفت‌های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Remarkable

صفات انگلیسی پرکاربرد در محیط کسب و کار

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد زبان انگلیسی: Hybrid

هیبرید - صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۹۷: Ignore

افعال پرکاربرد انگلیسی

مختص کاربر آزاد    یادگیری زبان انگلیسی    

‌Biased & Unbiased: صفات پرکاربرد در محیط کسب و کار

سوگیری داشتن و سوگیری نداشتن - زبان انگلیسی - صفات پرکاربرد

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۹۶: Contrast

verbs-contrast

مختص کاربر آزاد    یادگیری زبان انگلیسی    

Sophisticated: صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار

صفات پرکاربرد انگلیسی Sophisticated

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

Steady: صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار

Steady - یادگیری زبان انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

Productive: صفات پرکاربرد انگلیسی در کسب و کار

صفات پرکاربرد زبان انگلیسی در محیط کسب و کار

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

Substantial – صفات پرکاربرد انگلیسی در کسب و کار

صفات پرکاربرد انگلیسی - Substantial

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

Compliant – صفت های پرکاربرد انگلیسی در کسب و کار

صفت های پرکاربرد انگلیسی Compliant

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۹۵: Anticipate

یادگیری افعال انگلیسی - Anticipate

مختص کاربر آزاد    یادگیری زبان انگلیسی    

آموزش زبان انگلیسی و یاد گرفتن آن (عادتها و تجربه‌ها)

آموزش زبان انگلیسی

تمرین دارد    عادتهای کوچک زندگی    

Flawless – بی عیب و نقص – صفات پرکاربرد زبان انگلیسی

ّFlawless - بی عیب و نقص

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفتهای پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Resilient

صفات پرکاربر انگلیسی Resilient

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفتهای پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Plausible

Plausible از جمله صفات پرکاربرد در زبان انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام