Menu

شعری از ویسواوا شیمبورسکا: ترجیح می‌دهم

ویسواوا شیمبورسکا - شعر ترجیح می دهم

پاراگراف فارسی    مختص کاربر آزاد    

کتاب هنر همچون درمان (آلن دوباتن)

کتاب هنر همچون درمان - آلن دوباتن و جان آرمسترانگ - مهرناز مصباح

پاراگراف فارسی    

درباره شهرت و نابرابری

درباره شهرت

پاراگراف فارسی    

نوبت شکستن ما

جملاتی از داگلاس کوپلند

پاراگراف فارسی    

آلن دو باتن – درباره کارآفرینان و رویای کارآفرینی (خوشی‌ها و مصائب کار)

درباره کارآفرینی و نیز درباره رویاهای کارآفرینان - نوشته آلن دوباتن

پاراگراف فارسی    مختص کاربر آزاد    

کمی هم از تلخی مردمان در کام شاملو

احمد شاملو

پاراگراف فارسی    

قسمتی از کتاب با چراغ و آینه (دکتر شفیعی کدکنی)

کتاب با چراغ و آینه - دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

پاراگراف فارسی    

روزهای سه شنبه (پایتخت جهان) – شعری از قیصر امین پور

shafiei-kadkani

پاراگراف فارسی    

پاراگراف فارسی: مسافر بی‌مقصد و بی‌سرزمین (رومن پین)

رومن پین - شهرها و کشورها

پاراگراف فارسی    مختص کاربر آزاد    

پاراگراف فارسی: درباره زوال و نابودی

کتاب اراده معطوف به قدرت - درباره زوال و نابودی - نیچه

پاراگراف فارسی    مختص کاربر آزاد    

جملاتی از کتاب جزء از کل – استیو تولتز (پاراگراف فارسی)

کتاب جزء از کل - استیو تولتز - نشر چشمه - ترجمه پیمان خاکسار - طرح جلد

پاراگراف فارسی    

قسمتهایی از کتاب راه دشوار آزادی (نلسون ماندلا)

نلسون ماندلا - نویسنده کتاب راه دشوار آزادی

پاراگراف فارسی    

حکمتی که در درد کشیدن وجود دارد

حکمت درد کشیدن - نیچه - حکمت شادان

پاراگراف فارسی    

وانمود کن ناشنوایی تا سرانجام ناشنوا بشوی

کتاب حکمت شادان نیچه

پاراگراف فارسی    

مارتا نوسباوم – دنیای درونت را خوار نشمار

مارتا نوسباوم

پاراگراف فارسی    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام