Menu

هنری مینتزبرگ

عکس هنری مینتزبرگ

مختص کاربر ویژه    معرفی کتابها و نویسندگان    

جملات مایکل پورتر درباره استراتژی

مایکل پورتر و مدیریت استراتژیک

استراتژی کسب و کار    

استراتژی به روایت مایکل پورتر یا هنری مینتزبرگ؟

استراتژی به روایت هنری مینتزبرگ یا مایکل پورتر

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

مایکل پورتر و استراتژی رقابتی به عنوان یک استراتژی ژنریک

مایکل پورتر و استراتژی رقابتی - متمم - محل توسعه مهارتهای من

استراتژی کسب و کار    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام