Menu

ویژگی‌های مدیر و همکار سایکوپات در محیط کار

ویژگی های یک مدیر سایکوپات در محیط کار

مبانی رفتار سازمانی    مختص کاربر ویژه    

پرسشنامه هالند – سنجش ترجیحات شغلی

پرسشنامه هالند (‌شخصیت شناسی) - فایل PDF

پرورش استعدادها    مختص کاربر آزاد    

تم های شغلی هالند (مدل سنجش علاقمندی‌های شغلی / شخصیت شناسی هالند)

مدل شخصیت شناسی هالند - استعداد شغلی

پرورش استعدادها    مختص کاربر آزاد    

استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت در استخدام – درس ۲۰

کاربرد شخصیت شناسی در استخدام

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

شخصیت شناسی حیوانات: گزارشی از تلاش برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی حیوانات

شخصیت شناسی حیوانات - ویژگی های شخصیتی حیوانات

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

پرسش های مربوط به سنجش نوروتیک بودن در مدل پنج عاملی شخصیت – درس ۱۸

سوالات پرسشنامه نوروتیسیزم

تمرین دارد    شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

نوروتیک بودن (نوروتیسیزم) به عنوان یکی از مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت – درس ۱۷

نوروتیک بودن یا نوروتیسیزم در مدل پنج عاملی شخصیت -عصبیت به عنوان یک صفت شخصیتی

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

پرسش های مربوط به سنجش توافق پذیری در مدل پنج عاملی شخصیت – درس ۱۶

پرسشنامه نظریه پنج عاملی شخصیت - توافق پذیری

تمرین دارد    شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

تعریف توافق پذیری در مدل پنج عاملی شخصیت – درس ۱۵

بررسی تعریف توافق پذیری در مدل پنج عاملی شخصیت

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

سوالات سنجش باز بودن نسبت به تجربه های جدید در شخصیت شناسی پنج عاملی – درس ۱۴

شخصیت شناسی و باز بودن نسبت به تجربه های جدید

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

باز بودن نسبت به تجربه های جدید – درس ۱۳: شخصیت شناسی محیط کار

باز بودن نسبت به تجربه های جدید - گشودگی نسبت به فرصتها و تجربه های تازه - مدل پنج عاملی شخصیت

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

آیا می‌توان سبدی از مدلها و تست های شخصیت شناسی تشکیل داد؟

انواع تست های شخصیت شناسی

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

یکی از مهم ترین فاکتورهای شخصیتی برای شناخت دیگران – درس ۱۲

مهم ترین فاکتور شخصیتی در استخدام چیست؟

شخصیت شناسی محیط کار    محتوای تشویقی    مختص کاربر ویژه    

درس ۱۱- وجدان و مسئولیت پذیری در پرسشنامه پنج عاملی با چه سوالاتی سنجیده می‌شود؟

پرسشنامه مدل پنج عاملی شخصیت - وجدان و مسئولیت پذیری

تمرین دارد    شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    

درس ۱۰ – کارگاه شخصیت شناسی در محیط کار: تعریف وجدان و مسئولیت پذیری (Conscientiousness)

شاخص وجدان و مسئولیت پذیری در مدل پنج عاملی شخصیت

شخصیت شناسی محیط کار    مختص کاربر ویژه    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام