Menu

معرفی دنیل کانمن و کتابهای او

دنیل کانمن و معرفی کتابهای او

متفکران کلاسیک مدیریت    

دنیل کانمن و فرایند دوگانه اندیشیدن و تصمیم گیری (قسمت دوم)

مهارت تصمیم گیری و فرایند دوگانه اندیشیدن و انتخاب

تصمیم گیری    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

دنیل کانمن و فرایند دوگانه اندیشیدن و تصمیم گیری (قسمت اول)

بررسی دو فرایند موازی در تصمیم گیری

تصمیم گیری    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام