Menu

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)

نامه استعفا و بحث هنر استعفا - دانلود فایل صوتی و فایل pdf

فایلهای صوتی یادآوری    

رادیو متمم: ترکیب اطلاعات و سرگرمی در سخنرانی

speaking-Motamem-Org

رادیو متمم    مهارتهای ارتباطی    

رادیو متمم: مهارت سخنرانی و برنامه ریزی برای آن (۱)

مهارت سخنرانی در جمع و برنامه ریزی برای سخنرانی

رادیو متمم    مهارتهای ارتباطی    

فایل صوتی رادیو متمم: مهارت سخنرانی

دانلود فایل صوتی درباره مهارت سخنرانی در جمع

رادیو متمم    مهارتهای ارتباطی    

فایل صوتی رادیو متمم: استراتژی محتوا و روندهای جاری صنعت محتوا

روندهای جاری صنعت محتوا - رادیو متمم - دانلود فایل صوتی محمدرضا شعبانعلی

استراتژی محتوا    رادیو متمم    

فایل صوتی رادیو متمم: درباره‌ی بازار محتوا

دانلود فایل صوتی رادیو متمم درباره استراتژی محتوا و بالاخص بازار محتوا

استراتژی محتوا    رادیو متمم    

فایل صوتی رادیو متمم: درباره استراتژی محتوا

دانلود فایل صوتی رادیو متمم درباره استراتژی محتوا

استراتژی محتوا    

منابع تکمیلی: فایل صوتی مدیریت منابع – قسمت ۱ و ۲

دانلود فایل صوتی مدیریت منابع - رادیو متمم - محمدرضا شعبانعلی

تفکر استراتژیک    رادیو متمم    

فایل صوتی رادیو متمم: استعدادیابی

دانلود فایل صوتی رادیو متمم - استعدادیابی

استعدادیابی    رادیو متمم    

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری و یادگیری کریستالی – قسمت پنجم

دانلود فایل صوتی درباره یادگیری و یادگیری کریستالی

رادیو متمم    مهارت یادگیری    

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری – قسمت چهارم

دانلود فایل صوتی محمدرضا شعبانعلی درباره هنر یادگیری

تمرین دارد    رادیو متمم    مهارت یادگیری    

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری – قسمت سوم

دانلود فایل صوتی رادیو متمم درباره هنر یادگیری

رادیو متمم    مهارت یادگیری    

فایل صوتی: درباره مهارت یادگیری-قسمت اول

دانلود فایل صوتی هنر یادگیری

رادیو متمم    مهارت یادگیری    

فایل صوتی: درباره تصمیم گیری

دانلود فایل صوتی درباره تصمیم گیری

تصمیم گیری    رادیو متمم    

فایل صوتی: اهمیت شناخت مدل ذهنی

دانلود فایل صوتی - چرا شناختن مدل ذهنی اهمیت دارد؟

رادیو متمم    مدلهای ذهنی    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام