Menu

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ – درس ۷

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ برنامه ریزی

تمرین دارد    توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

درس ۶- رزومه نویسی آینده نگر و تنظیم بیانیه هدف

رزومه نویسی و تنظیم بیانیه هدف

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

درس ۵ – برنامه ریزی توسعه مهارتهای فردی: مهارت مناسب شغل شما

برنامه ریزی توسعه مهارتهای فردی

تمرین دارد    توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

درس ۴- برنامه ریزی توسعه مهارتهای فردی: شناسنامه مهارت

توسعه مهارتهای فردی و تهیه شناسنامه مهارت

تمرین دارد    توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

درس ۳- برنامه ریزی توسعه مهارتهای فردی – سبد مهارت

skills-portfolio-motamem-org

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

تعریف مهارت چیست؟ – درس ۲

برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

درس ۱ – برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی

مهارت و برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی

توسعه مهارتهای فردی    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام