Menu

حوزه های اثرگذاری رنگ در بازاریابی و تبلیغات

روانشناسی رنگها در بازاریابی و تبلیغات

روانشناسی محیطی    مختص کاربر ویژه    

روانشناسی رنگها در تبلیغات و بازاریابی (آنچه می‌دانیم و آنچه نمی‌دانیم)

روانشناسی رنگها در تبلیغات و بازاریابی

روانشناسی محیطی    مختص کاربر ویژه    

تبلیغات بیرون از خانه چیست و انواع آن کدام است؟

تبلیغات بیرون از خانه چیست و چه کاربردی دارد؟

تبلیغات    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

طراحی پیام تبلیغاتی (۳) – کدام متقاعدکننده تر است: پیام یک وجهی یا پیام دو وجهی؟

طراحی پیام تبلیغاتی - ویژگی پیام تبلیغاتی متقاعدکننده چیست؟

تبلیغات    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

طراحی پیام تبلیغاتی (۲) – انتخاب ساختار پیام تبلیغاتی

طراحی ساختار پیام تبلیغاتی

تبلیغات    مختص کاربر ویژه    

طراحی پیام تبلیغاتی (۱) – نتیجه مورد انتظار شما چیست؟

طراحی پیام تبلیغاتی و توجه به اثر مورد انتظار

تبلیغات    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درس ۳- تاریخچه تبلیغات در ایران و جهان – مرور پنج مرحله کلیدی در صنعت تبلیغات

تاریخچه تبلیغات در ایران و تاریخچه تبلیغات در جهان

تبلیغات    مختص کاربر ویژه    

درس ۲- انواع تبلیغات: برای چه چیزهایی تبلیغ می‌کنیم؟

انواع تبلیغات - برای چه چیزهایی تبلیغ می‌کنیم؟

تبلیغات    مختص کاربر ویژه    

شوخی با شعار تبلیغاتی برندهای بزرگ دنیا

honest brand slogans - motamem org

زنگ تفریح    

درس ۹- انواع رسانه های تبلیغاتی

رسانه های مختلف مورد استفاده در تبلیغات

تبلیغات    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درباره صنعت تبلیغات (کلیپ تصویری)

تبلیغات-محمدرضا شعبانعلی

تبلیغات    کلیپ تصویری    

آژانس تبلیغاتی چه وظایفی دارد؟ (۳): حجم، زمان و تکرار

وظایف آژانس تبلیغاتی چیست

تبلیغات    مختص کاربر ویژه    

وظایف آژانس تبلیغاتی و انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب (۲)

آژانس تبلیغاتی و انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب

تبلیغات    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

انتخاب آژانس تبلیغاتی – وظایف آژانس تبلیغاتی چیست؟ (۱)

آژانس تبلیغاتی و وظیفه های آن

تبلیغات    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

اثربخشی تبلیغات در چه شرایطی بیشتر است؟ تبلیغ برای محصول یا تبلیغ برای برند؟ – درس ۶

چرا تبلیغ میکنیم؟

تبلیغات    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام