Menu


تقویت مهارت خواندن انگلیسی: شادمانی و دشواری تشخیص مرغ و تخم مرغ


تشخیص مرغ و تخم مرغ در ماجرای شادمانی

نام پاول دولان برای دوستان متممی ناآشنا نیست.

مطالعات او یکی از مراجع اصلی ما در تدوین درس کارگاه زندگی شاد محسوب می‌شود.

این بار به سراغ یک پاراگراف از کتاب Happiness By Design رفته‌ایم.

او در این پاراگراف با یک مثال ساده و زیبا به تفاوت بحث رابطه همبستگی و رابطه‌ی علی (رابطه بین علت و معلول) اشاره می‌کند.

ما این بحث را به شکل دیگری هم در درس تفکر سیستمی تحت عنوان نظریه علمی و واقعیت آماری مطرح کرده‌ایم که پیشنهاد ما به شما این است که حتماً قبل از مطالعه‌ی این درس، سری به آن بزنید.

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست
کاربر آزاد طرح متمم شوید

آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟

اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری تقویت مهارت خواندن انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: